Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Przykłady informacji związanej z bezpieczeństwem stosowania leku:

  • stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią
  • błędy w podaniu leku, przedawkowanie, niewłaściwe użycie leku
  • brak/ utrata skuteczności terapeutycznej
  • podejrzenie transmisji czynnika zakaźnego poprzez produkt leczniczy UCB
  • kontakt/ ekspozycja na lek w trakcie pracy danej osoby
  • zastosowanie leku w inny sposób, niż zalecany w zarejestrowanej informacji o leku (ulotka, charakterystyka leku)

Zgłoś działanie niepożądane leku (produktu leczniczego)

Gdy podczas stosowania dowolnego leku zaobserwowano niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

UCB Pharma jest zainteresowana otrzymaniem wszelkich informacji służących do aktualizowania wiedzy o bezpieczeństwie stosowania swoich leków (produktów leczniczych).

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania naszego leku oraz każdej informacji związanej z bezpieczeństwem stosowania naszych leków.

-----------------------------------

Informujemy, że dane osobowe zebrane w związku z przyjęciem zgłoszenia będą przetwarzane przez UCB Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, spółkę należącą do Grupy UCB, zgodnie z Ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6. września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.

Możliwe drogi zgłaszania działania niepożądanego leku:

  • telefonicznie:

+48 (22) 596 97 61 (tel. stacjonarny) - od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00.

  • poczta elektroniczna:

pobierz i wydrukuj formularz, wypełnij pismem DRUKOWANYM, zeskanuj a następnie wyślij na adres: dzialanie. niepozadane@ucb.com

  • listownie:

pobierz i wydrukuj formularz, wypełnij pismem DRUKOWANYM i wyślij na adres:

Specjalista ds. Monitorowania
Bezpieczeństwa Terapii
UCB Pharma/VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Do obejrzenia pliku potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: Adobe Reader