Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Historia UCB na świecie i w Polsce

Lata 20. XX w. - Założenie UCB i pierwsze innowacje

Lata 30. XX w. - Rozszerzenie działalności o produkcję folii przemysłowych oraz wejście na rynek amerykański

Lata 40. XX w. - Wsparcie wysiłku wojennego poprzez produkcję farmaceutyczną

Lata 50. XX w. - Pierwsze przełomowe odkrycia terapeutyczne

Lata 60. XX w. - Wizjonerskie badania w dziedzinie biotechnologii

Lata 70. XX w. - Rozkwit działu badawczo-rozwojowego oraz ekspansja działalności w Europie

Lata 80. XX w. - Narodziny przełomowego leku (Zyrtec®)

Lata 90. XX w. - Globalizacja i narodziny kolejnego przełomowego leku (Keppra®)

2002 - Kumulacja zasobów umożliwiających dalszy rozwój

2004 - Przejście firmy na działalność wyłącznie biofarmaceutyczną

2006 - Złożenie wniosku rejestracyjnego dla pierwszego leku biologicznego (Cimzia®) oraz  ważna fuzja z firmą Schwarz Pharma

2008 - UCB tworzy organizację przyszłości

2009 - Realizacja celów poprzez innowacje

2010 - Rok dobrych wyników finansowych

2011 - Ważny rok dzięki wzrostom sprzedaży kluczowych produktów

2012 - “Punkt zwrotny”

2013 - Początek nowej ery

2014 - UCB potwierdza silną pozycję rynkową dzięki kluczowym aktywom, wywiązując się z obietnic rozwoju

2015 - UCB wywiązuje się z obietnic dotyczących rozwoju

Historia

Lata 20. XX w. - założenie firmy UCB i pierwsze innowacje

 • W roku 1928 Emmanuel Janssen założył w Brukseli (Belgia) firmę Union Chimique Belge (UCB), która koncentrowała się głównie na przemysłowych związkach chemicznych. Stanowiła ona jedną z pierwszych firm na świecie, przeprowadzających destylację amoniaku z węgla.
 • Firma UCB miała również niewielki dział farmaceutyczny położony w okolicy Meurice Laboratories. W czasie I wojny światowej naukowcy z Meurice opracowali pionierską metodę izolacji i oczyszczania insuliny.

Lata 30. XX w. - rozszerzenie działalności o produkcję folii przemysłowych oraz wejście na rynek amerykański

 • Firma UCB rozszerzyła swoją działalność o produkcję folii przemysłowych, zwłaszcza celofan, przejmując firmę Sidac (Société Industrielle de la Cellulose).
 • W roku 1936 UCB weszła na rynek amerykański, przejmując firmę Sylvannia produkującą opakowania.

Lata 40. XX w. - wsparcie wysiłku wojennego poprzez produkcję farmaceutyczną

 • Podczas II wojny światowej firma UCB produkowała preparaty farmaceutyczne, w tym: wapno, fosfor, witaminy, insulinę i sulfamidy.
 • Ponadto, tworząc w roku 1943 firmę Cellophane Española, umocniła swoją obecność w sektorze folii przemysłowych oraz pozycję na świecie.

Lata 50. XX w. - pierwsze przełomowe odkrycia terapeutyczne

 • W roku 1952 założono farmaceutyczne centrum badawcze, a niedługo później nastąpił szereg przełomowych odkryć, w tym: wynalezienie pierwszego na świecie leku uspokajającego o nazwie Atarax® (hydroksyzyna), nienależącego do grupy benzodiazepin. Atarax® dał początek nowej klasie produktów terapeutycznych - ataraktykom - i umożliwił firmie ekspansję działu rozwojowo-badawczego.
 • Przyznanie licencji na dystrybucję leku Atarax®, wówczas niewielkiej młodej firmie o nazwie Pfizer, przyczyniło się do przekształcenia amerykańskiej firmy w duże przedsiębiorstwo farmaceutyczne. Współpraca firmy UCB z firmą Pfizer trwa do dnia dzisiejszego.

Lata 60. XX w. - wizjonerskie badania w dziedzinie biotechnologii

 • W roku 1965 rozpoczęto badania w zakresie produktów biotechnologicznych.
 • UCB skonsolidowała swoją pozycję w dziedzinie chemii i folii przemysłowych oraz rozpoczęła działalność w nowych obszarach biznesowych.

Lata 70. XX w. - Rozkwit działu badawczo-rozwojowego oraz ekspansja działalności w Europie

 • W 1972 roku wprowadzono na rynek preparat Nootropil® (piracetam), przeznaczony do leczenia zaburzeń pamięci, co umożliwiło stworzenie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w Braine l'Alleud (Belgia).
 • Rozszerzenie sieci oddziałów UCB w Europie było możliwe dzięki koncentracji na trzech kluczowych obszarach: związkach chemicznych, foliach przemysłowych i farmaceutykach.

Lata 80. XX w. - narodziny przełomowego leku (Zyrtec®)

 • UCB zarejestrowała swój nowy lek przeciwhistaminowy o nazwie Zyrtec® (cetyryzyna), który wkrótce stał się niekwestionowanym liderem rynku w swoim segmencie terapeutycznym, czemu dowodzi sprzedaż o wartości przekraczającej 1 mld USD.

Lata 90. XX w. – globalizacja oraz drugi przełomowy lek (Keppra®)

 • Rozpoczęto badania nad preparatem Keppra® (levetiracetam), lekiem przeciwpadaczkowym nowej generacji.
 • Keppra® została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku, a wprowadzona na rynek w roku 2000.
 • Preparat Zyrtec® osiągnął status lidera rynku w zakresie leków przeciwalergicznych.
 • UCB rozpoczęła swoją działalność w Japonii, przejmując dział farmaceutyczny firmy Fujirebio (Tokio), w tym fabrykę w Saitama.
 • Ponadto, przejęto dwie firmy farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych: Whitby Pharmaceuticals i Northampton Medical oraz utworzono UCB Inc.
 • Rozszerzono obecność także w Azji (Korea i Tajlandia).

2002 - kumulacja zasobów umożliwiających dalszy rozwój

 • Przejęto sektor żywic, dodatków i spoiw firmy Solutia, Inc. oraz przeprowadzono fuzję z działem chemii i folii przemysłowych firmy UCB, tworząc jeden dział środków powierzchniowych, Surface Specialties. Dzięki sprzedaży tych spółek, trzy lata później zapewniono sobie środki, aby przekształcić UCB w firmę stricte biofarmaceutyczną.
 • Preparat Keppra® stał się liderem na rynku w USA.

2004 - Przejście firmy na działalność wyłącznie biofarmaceutyczną

 • UCB koncentruje się głównie na biofarmaceutykach – połączeniu dużych cząsteczek przeciwciał i niewielkich cząsteczek pochodzenia chemicznego.
 • Przejęto wiodącą brytyjską firmę biotechnologiczną Celltech oraz sprzedano wchodzący w jej skład dział folii i związków chemicznych. Rok później (2005) UCB kupiło od Celltech dział środków powierzchniowych.
 • Rozszerzono zakres działań badawczo- rozwojowych z dwóch obszarów terapeutycznych (OUN i alergia/układ oddechowy) do czterech (ośrodkowy układ nerwowy, immunologia, onkologia i alergia/układ oddechowy). Następnie obszar alergii i układu oddechowego włączono do działu immunologii.

2006 - Złożenie wniosku rejestracyjnego dla pierwszego leku biologicznego (Cimzia®) oraz  ważna fuzja z firmą Schwarz Pharma

 • W Stanach Zjednoczonych i Europie został złożony wniosek rejestracyjny dla naszego najbardziej zaawansowanego leku biologicznego o nazwie Cimzia®, celem jego zatwierdzenia we wskazaniu do leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna.
 • Przejęcie firmy Schwarz Pharma, największe w historii UCB, które przyczyniło się do wzbogacenia portfolio obecnych i przyszłych produktów oraz umożliwiło wejście w nowy obszar terapeutyczny – choroba Parkinsona.

2008 - UCB tworzy organizację przyszłości

 • Wprowadzenie na rynek nowych produktów w kluczowych obszarach:
 • Cimzia® - choroba Leśniowskiego-Crohna (USA)
 • Keppra®XR - wspomagające leczenie padaczki (USA)
 • Vimpat® - wspomagające leczenie padaczki (Europa)
 • Xyzal® - lek antyhistaminowy w postaci roztworu doustnego (USA)
 • Dzięki położeniu silnego nacisku na specjalizację w zakresie OUN i Immunologii w Europie i USA, a także w Japonii (partner: Otsuka), UCB jest przygotowana do tego, by w przyszłości stać się firmą biofarmaceutyczną kolejnej generacji.

2009 – Realizacja celów poprzez innowacje

 • Wprowadzenie na rynek kolejnych nowych produktów:
 • Cimzia® - Reumatoidalne Zapalenie Stawów (USA i Europa)
 • Neupro® - Syndrom Niespokojnych Nóg (Europa)
 • Vimpat® - terapia wspomagająca w leczeniu padaczki (USA)
 • UCB udało się skutecznie zrefinansować swój długu dzięki obligacjom i nowym rozwiązaniom kredytowym.

2010 – Rok dobrych wyników finansowych

 • Ponad 203 000 pacjentów – liczba prawie dwukrotnie większa w porównaniu do roku 2009 – leczonych nowymi lekami z portfolio UCB w ponad 27 krajach świata.
 • Wzmocnienie portfolio przyszłych produktów: przejście do dalszego etapu prac nad siedmioma cząsteczkami będącymi w 3. fazie badań klinicznych oraz sześcioma cząsteczkami będącymi w 2. fazie badań klinicznych w obszarze CNS i immunologii.

2011 - Ważny rok dzięki wzrostom sprzedaży kluczowych produktów

 • Ponad 304 000 pacjentów leczonych kluczowymi lekami UCB w 28 krajach świata, w tym w takich rozwijających się krajach jak Rosja czy Brazylia.
 • Silne portfolio nowych produktów będących w fazie tuż przed wejściem na rynek.

2012 – “Punkt zwrotny”

 • Istotę punktu zwrotnego stanowi przekształcenie UCB w firmę biofarmeceutyczną, skupioną na potrzebach pacjentów.
 • Wyniki sprzedaży naszych trzech kluczowych leków, stosowanych w leczeniu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów, chorobie Leśniewskiego-Crohna, padaczce, chorobie Parkinsona oraz Syndromie Niespokojnych Nóg, znacznie przewyższyły wyniki sprzedaży dotychczas uznanego już leku przeciwpadaczkowego.

2013 – Początek nowej ery

 • Wzrost w obszasze kluczowych produktów
  w roku 2013 stanowi solidną podstawę początku nowej ery.

2014 - UCB potwierdza silną pozycję rynkową dzięki kluczowym aktywom, wywiązując się z obietnic rozwoju

 • Wykorzystując silną pozycję rynkową oraz swoje podstawowe aktywa, UCB przygotowuje kolejne leki i rozwiązania, stymulując dalszy rozwój oraz tworząc wyjątkową wartość dla pacjentów.

2015 - UCB wywiązuje się z obietnic dotyczących rozwoju

 • UCB kończąc rok 2015 z dwuliczbowym wzrostem w obszarze przychodów i zyskowności, tym samym wywiązuje się z wcześniejszych obietnic dotyczących rozwoju.
 • Poczynione zostały również kolejne znaczące kroki w zakresie rozwoju nowych produktów, co wraz z nowymi aktywami ukierunkowanymi na dalsze tworzenie wartości dla pacjentów, pozwala śmiało patrzeć w przyszłość.

UCB swój innowacyjny potencjał zawdzięcza dobrze zaplanowanym inwestycjom w sektorze biofarmaceutycznym.