Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Alergie

Choroby o podłożu alergicznym, takie jak: alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, astma atopowa oraz alergie pokarmowe dotyczą około 20% światowej populacji i są jedną z głównych przyczyn chorób przewlekłych. Alergiczny nieżyt nosa to stan zapalny śluzówki nosa wywołany reakcją immunologiczną na alergeny wziewne. Liczba alergii stale wzrasta, co jest wynikiem różnorodnych czynników środowiskowych (min. zanieczyszczenia) oraz innych uwarunkowań.

Alergie mogą skutkować różnymi uciążliwymi objawami, jak chociażby kichaniem, swędzeniem, uczuciem zatkania nosa czy katarem. Alergie różnią się stopniem nasilenia, od umiarkowanego do ciężkiego. Różnicę obserwuje się także w okresie występowania tych objawów u poszczególnych osób. Raport na temat alergicznego nieżytu nosa oraz jego wpływu na astmę (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma = ARIA) opublikowany we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organisation = WHO) definiuje różne rodzaje alergicznego nieżytu nosa. Z „przewlekłym alergicznym nieżytem nosa”” mamy do czynienia, gdy objawy występują przez okres dłuższy niż 4 dni w tygodniu i przez więcej niż 4 tygodnie w roku. Z kolei o „okresowym” nieżycie nosa mówi się, gdy objawy towarzyszą pacjentowi przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż 4 tygodnie w roku. Na szczęście, objawy alergii mogą być łagodzone i podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdej innej choroby, im szybciej będą leczone, tym lepiej. W tym celu należy zgłosić się do lekarza, który zaleci optymalne leczenie, w zależności od doświadczanych objawów.

Leczenie Alergii

Alergie są często nierozpoznawane, źle rozumiane lub niedoleczane. Pierwsze wystąpienie alergii sprawia, że unikanie jej przyczyny w przyszłości jest niemal niewykonalne. Co więcej, nowe alergie można rozwinąć w każdym momencie naszego życia.

W sprzedaży dostępne są różne produkty do użytku domowego, które mają służyć ochronie przed alergią lub zmniejszeniu jej objawów. Należą do nich na przykład pościel ochronna czy nawilżacze powietrza. Niestety, wiele osób cierpiących na alergie ocenia, że produkty te zapewniają im jedynie ograniczoną ochronę.

Za najbardziej efektywną metodę zmniejszania objawów alergii uważa się leki. Przyjmujący je pacjenci mogą prowadzić normalne życie. Leki antyhistaminowe, immunoterapia czy kortykosterydy podawane drogą donosową stosuje się w leczeniu wielu rodzajów alergii, w tym przewlekłego i okresowego nieżytu nosa. Dzisiejsze alergie można pokonać dzięki skuteczności dostępnych leków przeciwhistaminowych. Objawy alergii powinny być skonsultowane z lekarzem, który dobierze optymalną formę leczenia.