Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Historie pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona

Przedstawiamy relacje pacjentów i opiekunów, pokazujące ich sposoby radzenia sobie z poważnymi chorobami. Dzięki dzieleniu się doświadczeniem, można pozytywnie wpłynąć na życie innych chorych osób.