Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Odpowiedzialność Społeczna

UCB zapewnienia osobom cierpiącym na poważne choroby bezpieczne i skuteczne rozwiązania terapeutyczne, a tym samym pomaga w prowadzeniu normalnego codziennego życia. Poza dostarczaniem innowacyjnych leków, jesteśmy zaangażowani w wiele programów społecznościowych.

Tworzenie społeczności

Poważna choroba jest często naznaczona społecznym piętnem, co sprawia, że osoby chore niechętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Pomagamy tworzyć społeczności, w których pacjenci mogą wymieniać się swoimi przemyśleniami i pomysłami na radzenie sobie z chorobą. Przykładem jest program doradztwa dla osób chorych na padaczkę „HOPE" (Helping Other People with Epilepsy), który edukuje osoby cierpiące na padaczkę i ich opiekunów na temat tej choroby. Został on opracowany przy współpracy z Międzynarodowym Biurem ds. Epilepsji w USA i jak dotąd dotarł do ponad 100 000 osób.

Wspieranie rozwoju i edukacji pacjentów

Codzienne zmagania związane z poważnymi chorobami często mogą przeszkadzać i przedłużać edukację osób cierpiących na schorzenia takie jak np. padaczka. Aby pomóc w pokonywaniu barier związanych z rozwojem i kształceniem chorych, w wielu krajach zapewniamy  stypendia szkoleniowe o wartości nawet do 10 000 USD dla osób cierpiących m.in. na padaczkę i reumatoidalne zapalenie stawów. W roku 2007 otrzymało je ponad 40 osób.

Pomoc i rehabilitacja z udziałem zwierząt

Wspieramy unikatowy program o nazwie „Canine Assistance", w którym specjalnie wyszkolone psy pomagają osobom cierpiącym na padaczkę. Psy potrafią między innymi przynieść telefon czy wezwać pomoc. W roku 2007 ufundowaliśmy dzieciom cierpiącym na padaczkę program obejmujący pływanie z delfinami na otwartym morzu, dzięki czemu mogły się cieszyć tygodniem wodnych ćwiczeń.

Umożliwienie pacjentom decydowania o tym, jakie wsparcie zaoferujemy

Program wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona pokazuje, że UCB jest ukierunkowane na pacjenta. Przykładowo w Niemczech panel 250 pacjentów doradza nam w trybie online na temat typów informacji i wsparcia, których potrzebują oni i ich opiekunowie. Wynikiem tej współpracy było utworzenie kwartalnika oferującego porady w kwestiach żywienia, sportu i innych potrzeb. Powstał także elektroniczny newsletter, który zawiera wskazówki dla rodzin dotyczące tego, jak radzić sobie z chorobą.

Edukacja społeczeństwa z zakresu leków biologicznych i poważnych chorób

Firma UCB sponsoruje również unikatowe centrum naukowe, które przybliża dzieciom w wieku szkolnym zagadnienia biomedycyny i badań naukowych. „Centrum komórki" w Londynie będzie pierwszym na świecie centrum edukacji naukowej usytuowanym w działającym laboratorium badawczym głównej szkoły medycznej. Sponsorujemy również szereg inicjatyw akademickich, m.in. podpisaliśmy grant akademicki dotyczący przewlekłego zapalenia stawów z Wydziałem Reumatologii na Uniwersytecie w Ghent.

Kolejny krok naprzód

Pomagamy pacjentom kliniki w wiosce w Ugandzie. Sponsorujemy podstawowe, aczkolwiek niezbędne wyposażenie dla kliniki, obejmujące łóżka do badań oraz panele słoneczne.

W Polsce

Wspieramy integrację środowiska pacjentów oraz zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat ciężkich schorzeń.

Pomagamy w pokonywaniu barier

Z powodu niewiedzy społeczeństwa nt. ciężkich chorób osoby cierpiące na poważne schorzenia (np. padaczka, czy choroba Parkinsona) bywają odtrącane i budzą w inncyh lęk. Dlatego UCB w Polsce inicjuje i wspiera programy, których zadaniem jest zmiana nastawienia społeczeństwa do chorych na padaczkę. Przykładem takiej kampanii był program „Pomagaj bez obaw", podczas którego chorzy, ich opiekunowie i wolontariusze pokazywali, że pierwsza pomoc dla chorych na padaczkę nie jest trudna, a dzięki większemu zrozumieniu społeczeństwa, chorzy na epilepsję mogą żyć normalnie.

Aktywizujemy

Wspieramy finansowo i organizacyjnie inicjatywy kulturalne oraz edukacyjne organizacji pacjenckich. Od kilku lat jesteśmy współsponsorem wystawy prac plastycznych organizowanych przez Stowarzyszenie „Spokojna Głowa". Byliśmy jednym z patronów honorowych Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Sławnie, pomagaliśmy w zapewnieniu sprzętu do rehabilitacji czy pomocy psychologicznej dla stowarzyszeń, organizowaliśmy także kursy komputerowe.

Działania UCB pokazują, że firma i jej pracownicy są blisko każdego pacjenta.