Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Badania kliniczne

Badania kliniczne prowadzone przez UCB, z udziałem zdrowych ochotników oraz pacjentów, odgrywają kluczową rolę w procesie zrozumienia, profilaktyki oraz leczenia chorób, a także opracowywania  nowych leków.

Niniejsza sekcja służy do pogłębienia wiedzy na temat badań klinicznych.