Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Polityka firmy

Firma UCB stawia sobie za cel pełne przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Dynamiczna rywalizacja na rynku idzie w parze z działaniami zgodnymi z zasadami etyki biznesu.

UCB jest aktywnym członkiem społeczności, w których działa. Spółka stawia sobie za cel dalsze utrzymywanie aktywnej, zaangażowanej i dobrej postawy prospołecznej.

UCB zobowiązuje się do:

 • ochrony środowiska,
 • dbania o dobro ludzi i zwierząt,
 • właściwego reagowania na wszelkie zapytania ze strony społeczeństwa i mediów,
 • odpowiedzialnego prowadzenia działalności,
 • współpracy w zakresie śledztw i kontroli rządowych.

Polityka Firmy

Skuteczne zarządzanie zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem to nasz priorytet i integralna część działalności firmy.

Jesteśmy zaangażowani przede wszystkim w:

 • zapobieganie szkodzeniu ludziom, środowisku, własności prywatnej oraz innym obszarom, na które potencjalnie wpływa nasza działalność;
 • optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych (energia, woda i inne surowce) oraz minimalizację ilości odpadów;
 • wszechstronne podejście do zarządzania produktami pod względem zawodowym i środowiskowym, z uwzględnieniem naszych kluczowych dostawców i producentów;
 • przestrzeganie stosownych zaleceń w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska;
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i kompetencji, niezbędnych do wdrożenia polityki i programów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska;
 • proaktywną komunikację i odpowiedzialną społecznie współpracę z udziałowcami;
 • przygotowywanie planów, umożliwiających skuteczne działanie w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej i ukierunkowanych na ograniczenie czynników ryzyka;
 • realizację programu „zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko" firmy UCB.