Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Prostavasin

Prostavasin 60 proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Komunikat o zmianie podmiotu odpowiedzialnego
dla produktu leczniczego Prostavasin 60 (Alprostadilum)