Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Kodeks Przejrzystości

Współpraca między osobami wykonującymi zawody medyczne a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem do rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Osoby wykonujące  zawody medyczne oraz współpracujące z nimi organizacje, dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, to właśnie osoby wykonujące zawody medyczne, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Osoby wykonujące zawody medyczne i organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne pokazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowania większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości, jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są do upublicznienia wszystkich świadczeń na rzecz osób wykonujących zawody medyczne i organizacji ochrony zdrowia, takich jak: wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz firm farmaceutycznych.

W osobnych zakładkach znajdują się Raporty Przejrzystości, które stanowią zestawienie dotyczące świadczeń przekazanych w roku 2015 i 2016, na rzecz osób wykonujących zawody medyczne (tzw. HCP – z angielskiego healthcare professional), organizacji ochrony zdrowia (tzw. HCO – z angielskiego healthcare organisation) oraz w ramach działalności badawczo-rozwojowej (tzw. R&D – z angielskiego Research&Development). Zanim jednak zapoznacie się Państwo z treścią samych raportów, gorąco zachęcamy do przeczytania Noty Metodologicznej, której lektura umożliwi właściwą interpretację informacji zawartych w  Raportach Przejrzystości.

alt
open pdf

Ochrona Danych Osobowych

Informacje zawarte w Raportach Przejrzystości, dotyczące świadczeń przekazanych (zarówno tych pieniężnych, jak i rzeczowych) osobom wykonującym zawody medyczne oraz instytucjom ochrony zdrowia przez firmę UCB, są publikowane zgodnie z celami i postanowieniami określonymi w odpowiednich kodeksach branżowych. Zgody na publikację danych na temat wartości przekazanych świadczeń zostały udzielone przez indywidualnych beneficjentów, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych oraz kodeksami, których UCB jest sygnatariuszem.

Sam fakt opublikowania tych danych nie stanowi ogólnego zezwolenia, by osoby korzystające ze strony internetowej UCB lub innych ogólnodostępnych platform, podejmowały próbę dalszego przetwarzania danych osób wykonujących zawody medyczne, które wyraziły zgodę na publikację z imienia i nazwiska.

W celu właściwej interpretacji danych zawartych w Raportach Przejrzystości opublikowanych na niniejszej stronie internetowej, odsyłamy Państwa do zapoznania się z treścią Noty Metodologicznej, która szczegółowo wyjaśnia znaczenie i treść przekazanych świadczeń.