Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Immunologia

Zaburzenia immunologiczne

Immunologia to nauka dotycząca naturalnych mechanizmów obronnych organizmu oraz jego odpowiedzi na napotkane antygeny, do których zalicza się toksyny lub substancje trujące, bakterie i obce krwinki. Iich obecność w organizmie wywołuje odpowiedź immunologiczną, zwykle polegającą na wytwarzaniu przeciwciał.

Stan zapalny i choroby zapalne można sklasyfikować na wiele sposobów, przykładowo jako alergie lub choroby autoimmunologiczne. We wszystkich przypadkach czynnikiem wspólnym stanu zapalnego jest nieprawidłowa aktywność komórek układu odpornościowego. Alergie mogą również wywołać zaburzenia oddychania. Najcięższą reakcją alergiczną jest anafilaksja.

Choroby autoimmunologiczne obejmują ciągle rosnącą grupę schorzeń, w których system immunologiczny organizmu rozpoznaje swój organizm jako obcy, rozpoczyna nieprawidłowy atak immunologiczny i zwykle niszczy zaatakowaną tkankę, powodując poważne konsekwencje. Przykładem takich tkanek są stawy w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz wyściółka przewodu pokarmowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Innym przykładem choroby autoimmunologicznej jest toczeń rumieniowaty układowy, często określany mianem TRU.