Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Neurologia

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN)

Termin ośrodkowy układ nerwowy (OUN) dotyczy mózgu
i rdzenia kręgowego.

Ośrodkowy układ nerwowy otrzymuje impulsy czuciowe
z obwodowej części układu nerwowego i kontroluje odpowiedzi na te sygnały. OUN można więc śmiało określić mianem „sieci kontrolującej cały organizm człowieka".

Do funkcji OUN zalicza się m.in. kontrolę nad mięśniami, wzrokiem, oddychaniem i pamięcią. W przypadku uszkodzenia tak istotnej części ludzkiego organizmu, jakimi są mózg i rdzeń kręgowy, skutki mogą być bardzo poważne.

Przykładami schorzeń OUN są: padaczka, spowodowana nieprawidłową aktywnością elektryczną mózgu; stwardnienie rozsiane, wywołane przez zaburzenia autoimmunologiczne lub choroba Parkinsona, która pojawia się na skutek deficytu dopaminy.