Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Immunologia

Zaburzenia immunologiczne

Immunologia to nauka dotycząca naturalnych mechanizmów obronnych organizmu w odpowiedzi na napotkane antygeny. Do antygenów zalicza się toksyny lub substancje trujące, bakterie i obce krwinki. Obecność obcych antygenów w organizmie wywołuje odpowiedź immunologiczną, zwykle polegającą na wytwarzaniu przeciwciał.

Stan zapalny lub choroby zapalne można sklasyfikować na wiele sposobów, przykładowo jako alergie lub choroby autoimmunologiczne. Jednak we wszystkich przypadkach wynika on z nieprawidłowej aktywności komórek układu odpornościowego. Alergie mogą również wywołać zaburzenia oddychania. Najcięższą reakcją alergiczną jest anafilaksja.

Choroby autoimmunologiczne obejmują ciągle rosnącą grupę schorzeń, w których system immunologiczny organizmu rozpoznaje swój organizm jako obcy, rozpoczyna nieprawidłowy atak immunologiczny i zwykle niszczy zaatakowaną tkankę, powodując poważne konsekwencje. Przykładem takich tkanek są stawy w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Innym przykładem choroby autoimmunologicznej jest toczeń rumieniowaty układowy, często określany mianem TRU.