Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Łączna wartość świadczeń przekazanych w roku 2021 w rozbiciu na kategorie Beneficjentów

HCP

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2021

HCP

Odsetek zgód na indywidualną publikację danych o wartośći i zakresie współpracy

współpracy