Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Łączna wartość świadczeń przekazanych w roku 2019
w rozbiciu na kategorie Beneficjentów

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2019


Odsetek zgód na indywidualną publikację danych o wartośći i zakresie współpracy