Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Raporty za rok 2019

Przed przystąpieniem do przeglądania Raportów Przejrzystości gorąco zachęcamy do zapoznania się z Notą Metodologiczną, co pozwoli na właściwą intepretację danych zawartych w Raportach.

Łączna wartość świadczeń przekazanych w roku 2019 w rozbiciu na kategorie Beneficjentów

Kategorie świadczeń przekazanych na rzecz HCP w roku 2019

Odsetek zgód na indywidualną publikację danych o wartośći i zakresie współpracy