Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Kontakt

UCB Pharma Sp. z o.o.
ul. Z. Herberta 8*
00-380 Warszawa (Polska)
Tel.: +48 22 696 99 20
Fax: +48 22 745 23 00

e-mail: warszawa.recepcja@ucb.com

* poprzednio ul. L.Kruczkowskiego 8

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - KRS 0000118263
Kapitał zakładowy: 30 294 300,00 zł
REGON: 010305298
NIP: 526-10-20-151
KONTO: ING Bank Śląski S.A.  43 1050 0086 1000 0090 3064 5692

VEDIM Sp. z o.o.
ul. Z. Herberta 8*
00-380 Warszawa (Polska)
Tel.: +48 22 696 99 20
Fax: +48 22 745 23 00

e-mail: warszawa.recepcja@ucb.com

* poprzednio ul. L.Kruczkowskiego 8

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - KRS 0000129531
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
REGON: 017413447
NIP: 123-09-69-455
KONTO: ING Bank Śląski S.A.  87 1050 0086 1000 0090 3064 5676

 W treści pytania proszę wpisać nazwę leku, którego pytanie dotyczy.
Oświadczam, że zapoznałem się z "Notą prawną i polityką prywatności UCB".

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie dotyczące firmy UCB i jej produktów leczniczych, prosimy  o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone * są wymagane. Odpowiedź zostanie przesłana na podane w formularzu dane kontaktowe.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest możliwe otrzymanie tą drogą indywidualnej porady medycznej dotyczącej Państwa leczenia.  W tym celu należy skontaktować się z właściwym lekarzem lub farmaceutą.

 

 

Jeśli chcą Państwo zgłosić działanie/ zdarzenie niepożądane związane z zastosowaniem leku UCB, prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją dostępną w zakładce "PRODUKTY - Zgłoś działanie niepożądane leku (produktu leczniczego)" lub skontaktować się z nami telefonicznie:

+48 (22) 596 97 79 (tel. stacjonarny) - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-16:30.

+48 519 545 306 (tel. komórkowy) - pozostałe godziny oraz święta i dni wolne od pracy

 

 

Informacja dotycząca danych osobowych

UCB Pharma przetwarza otrzymane  dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na niesprowokowane pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Otrzymane dane osobowe są traktowane w sposób poufny. Ma Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane osobowe, jak również do zmiany tych danych lub ich usunięcia. W przypadku takiej konieczności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Poland.DataPrivacy@ucb.com  lub pocztą na adres: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, UCB Pharma, ul. Z. Herberta 8,  00-380 Warszawa, Polska.